25 دی
"سفري به ديار عشق ، عرفان و شوق الهي "

"روز عرفه و عيد اضحي وميلادامام هادی مباركباد"

چند روز قبل وقتي باخبر شدم كه مراسم چهلم مادر پرهيزگار و با فضيلت دوست قديمي و عزيزم دكتر احمد جلالي در شب عرفه برگزار مي شود، به دلم افتاد كه با جابجايي برنامه هايم در آن شركت كنم، كه هم وظيفه اي اخلاقي بود و هم يك نياز روحي و معنوي. بليط قطار نبود با اتوبوس سيرو سفر و در واقع با "پاي دل" (و گفت سفر پنج است: اول به پاي، دوم به دل، سوم به همت، چهارم به ديدار ، پنجم در فناي نفس)در صبح فرداي آن روز به قصد زيارت ديار عشق، عرفان و شور الهي(شاهرود) حركت كردم.

شش ساعت سفر با اتوبوس فرصت مغتنمي براي تنظيم يك سخنراني علمي با عنوان"خطر اپيدمي ايدز در منطقه" و مطالعه مطالبي در زمينه رابطه دين وسياست و نقش مردم، تحجر و خشونت ورزي و بحران هسته اي بود. باالاخره حدود سه بعد از ظهر به شاهرود رسيديم.
پس از نماز و صرف نهار (جاي همگي خالي:آبگوشتی لذيذ!)، يكي دوساعت بادوستان ستاد انتخاباتي شاهرود كه بطور تصادفي و با شناسايي من توسط مسئولان شركت سير و سفردر پايانه بيهقي در جريان سفر قرار گرفته بودند جلسه داشتيم. بحث و گفتگويي جدي و دوستانه درباره تحليل انتخابات و شرايط حاد كشور، كه خوشبختانه ديدگاهها هم واقع بينانه بود و هم اميدوارانه!

مراسم چهلم پس از مغرب در تكيه (حسينيه) قديمی شهر كه سابقه اي 400 ساله دارد در فضايي بسيار روح بخش و با سخنراني و ذكر مصيبت و شام برگزار گرديد و بازهم به درخواست دوستان جوانم ساعتي بحث و گفتگوي صميمانه و با اظهار محبت دانشجويان و مردم متدين و با فرهنگ شاهرود داشتيم.

صبح روز عرفه و همراه بارش زيباي برف به سوي بسطام و خرقان به راه افتاديم. قومس(كومس) كه بخشي ازآن استان سمنان فعلي است، از قطب هاي تاريخي و فرهنگي ايران وزادگاه عارفان، مشايخ و حكيمان بزرگ الهي مانند شيخ ابوالحسن خرقاني، بايزيد بسطامي و شيخ علاءالدوله سمناني است. تاريخ عرفان و تصوف ايراني قدمتي سه هزار ساله دارد كه كتاب گرانقدر حكمت الاشراق سهرودي بهترين سند تاريخي وعلمي در اين زمينه است.

گفتم در فضاي سياست زده و آفت ديده كنوني شايد بهترباشد كه از چهره انساني دين مدد جويم وبه اعتبار آن باز به دغدغه هاي هميشگي ام درباب مسايل امروز برگردم. پس اگر موافق باشيد ابتدا چند جمله اي درباره مرتبه والاي آزاد انديشي، بشردوستي، عشق وعرفان شيخ ابوالحسن خرقاني از زبان بزرگان عرفان و طريقت مي آورم. بعد هم مرور مختصري داشته باشيم بر يكي از عميق ترين مباحث ديني و عرفاني ، يعني "رابطه انسان، خدا و مردم" از زبان اين "پيرحقيقت":



-مشايخ من در حديث وعلم و شريعت بسيارند، اما پير من در تصوف و حقيقت شيخ ابوالحسن خرقاني است واگر او را نديدمي كجا حقيقت دانستمي!"(از رسائل خواجه عبدالله انصاري)
-نقل است كه شيخ ابوسعيد ابوالخير گفته است:
"من خشت خام بودم چون به خرقان رسيدم گوهر بازگشتم!(تذكره الاولياء شيخ عطار).
-شيخ ابوالحسن خرقاني بر سردر خانقاه خود نوشته بود:
"هركه در اين سرا درآيد، نانش دهيد و از ايمانش (نامش) مپرسيد. چه آن كس كه بدرگاه باري تعالي به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد"!(نورالعلوم).



-و گفت:"جوانمردي دريايي است به سه چشمه: يكي سخاوت، دوم شفقت، سوم بي نيازي از خلق ونيازمندي به حق" (نورالعلوم).
-گفت:"همه يك بيماري داريم، چون بيماري يكي بود دارو يكي باشد. جمله بيماري غفلت داريم، بياييت تا بيدار شويم" (نورالعلوم).
-شيخ گفت: "اگر آتشي ازتنور تو در جامه تو افتد زود كوشي تا بكشي، روا داري كه آتش كبر و حسد وريا در دل تو قرار گيرد كه اين آتشي استكه دين ترا بسوزاند" (نورالعلوم)
-گفتم :الهي ، اگر در همه جهان كس به خلق تو از من مهربان تر بود، در اين وقت از خودننگ دارم"(نورالعلوم).
-" دردجوانمردان اندوهي است كه به هيچ وجه در دو جهان نگنجد و آن اندوه آنست كه خواهند كه او را سزاي وي ياد كنند نتوانند"(نورالعلوم).
-شيخ گفت: "مولي به دل من ندا كرد و گفت: هركجا نياز است مراد منم و هركجا دعويست مراد خلقانند"(نورالعلوم).
-و گفت:"مرا مريد نبود، زيرا كه من دعوي نكردم، من مي گويم: الله و بس! "(نورالعلوم).
- قدم اول آنست كه گويد:"خدا و چيزي ديگر نه، و قدم دوم انس است و قدم سيم سوختن است" (تذكره الاوليا).
-"عالم بامداد برخيزد طلب زيادتي علمي كند، زاهد زيادتي زهد طلبد و ابوالحسن در بند آن بود كه سروري به دل برادري رساند"(تذكره الاوليا).
-نقل است كه وقتي در خانقاه وي از كرامت سخني ميرفت وهر يك از آن جماعت چيزي مي گفتند شيخ فرمود:"كرامت جز خدمت خلق نباشد"(تذكره الاوليا).
-"دين را از شيطان چندان فتنه نيست كه از دو طايفه، اول علمايي كه بر دنيا حريص باشند، و ديگر زهادي كه از علم بي بهره گردند"(تذكره الاوليا).
-ازو پرسيد كه در دنيا چه كردي؟ گفت:"با خلق خدا چنان صلح كردم كه هرگز جنگ اتفاق نيفتد و با نفس از بدايت عمر جنگي كردم كه تا كنون صلح نكردم، و هر چه مرا رسيد اين دو چيز رسيد"(نامه دانشوران).
-"كاشكي بدل همه خلق من بمردمي، تاخلق را مرگ نبايستي ديد!"
كاشكي حساب همه خلق با من بكردي، تا خلق را به قيامت حساب نبايستي ديد!
كاشكي عقوبت همه خلق مرا كردي، تا ايشان را دوزخ نبايستي ديد!"(تذكره الاوليا).
-"اگر از تركستان تا به شام كسي را خار در انگشت شود، آن ، از آن من است.
اگرازترك تا شام كسي را قدم در سنگ آيد، زيان آن مراست.
و اگر اندوهي در دلي است، آن دل، از آن من است!"(تذكره الاوليا).



فرصت نشد كه از بايزيد و بسطام بگويم، اما "قلعه نو" خرقان خود "عالمي" بود به بزرگي آرزوهاي انساني، هنوز بوي عشق، بوي خدا و بوي محبت به مردم را مي شد به دور از هر گونه ريا و ظاهرفريبي در آنجا فهميد. راستي كه "بزرگي" از گوشه و كنار سرزمين و آيين ما مي تراود، آيا مي شود كه از اين بزرگي انديشه و كردار براي دردهاي فراوان امروزمان مدد جوئيم؟ حداقل با يك "نگاه انساني" به مسايل جامعه وجهان؟!


"خداوند يار و نگهدارتان"

26 دی - 0: 13 1 - امین
با سلام و درود فراوان به بزرگ مرد حقیقت جو.... آقای معین از این که از دیار ما به عنوان "دیار عشق عرفان و شوق الهی" یاد کردید بسیار سپاسگزارم. این نشانی از بلند پروازی و بزرگ منشی شماست که جویای عرفان و عشق و "حق"اید. ولی مگر بتوان عشق را خفته در زیر خاک یافت. این مردمانی که من می شناسم و در جوارشان زندگی می کنم فرسنگها از آن اصل هستی دور شدند و چون سنگ پشتانی هستند که سر به لاک خویش دارند: زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست دیروز عاشقان می سوختند و در یادها می ماندند ، حال آنکه امروز عاشقان به گور افکنده می شوند و از یاد می روند.... به هر حال از دیداری که با شما داشتم خیلی خرسند شدم و امیدوارم شما را دوباره در شهرمان ملاقات کنم. آقای دکتر یک موضوع بسیار مهم پیش آمده که میخواهم با شما در میان بگذارم...البته چند بار دیگر هم کامنت گذاشتم ولی انگار به خاطر مشغولیت ها مجال پاسخ نداشتید... منتظر پاسخ شما aminss_juv@yahoo.com دوستار همیشگیتان محمد امین شاکری عضو ستاد مركزي شاهرود
26 دی - 0: 31 2 - حسن
با سلام واحترام آقاي دكتر زمان انتخابات كه افتخار ندايد وبه استان ما(سمنان) تشريف نياورديد حالا هم كه آمديد از شهر روشنايي وآفتاب (سمنان)گذشته ايد اي كاش اطلاع ميدايد تا ما هم درخدمت شما باشيم به هرحال اميدواريم يك وقتي هم براي بچه هاي ستاد سمنان لحاظ فرمائيد معين: سلام حسن جان / من هم مشتاقم.
26 دی - 11: 20 3 - سودابه
سلام دكتر جان /// روايت تازه ي ناطق نوري درباره ي كوي دانشگاه را خوانده ايد ؟! بر حسب نظر ايشان در جريان كوي دانشگاه شما بايد محاكمه ميشديد ! و فرموده اند اصلا با چه اجازه اي شما استعفا داده ايد !!!! در پناه ايزد باشيد ..
26 دی - 1: 08 4 - مسیح
سلام با خبر شدم بعضی (آی.اس.پی)ها وبلاگ شما را فیلتر کرده اند.آیا واکنشی نشان خواهید داد؟ راستی در رابطه با حرف های جدید دکتر سروش نگفتید؟ با تشکر خداحافظ
26 دی - 1: 40 5 - دلارام اکار
سلام دكتر عزيز: فكر نمي كنيد ايران در خطر است.... بايد يه كاري كرد ......فكر نميكنيد ايران خاتمي دارد از بين ميرود...دلم براي آقاي خاتمي........ 8سال زحمت بكش آخرشم اين...... آخرشم ما گفتيم براي ما كاري نكردي.... آخه اين رسمشه من كه واقعا ناراحتم هم دلم براي آقاي خاتمي ميسوزه هم ناراحت كشورم...... نمي خواهيد كاري بكنيد.........چرا از ما كمك نميگيريد......با هم ميتوانيم كاري بكنيم...با نوشتن مشكلات حل نميشود...آخه تا كي بايد ترسيد.ياحق
26 دی - 1: 51 6 - آویژه
كي اومديد كه هيچ كس نفهميد ؟ :) حيف شد ! كلي سوال داشتم ... معين : سلام آ ويز ه عزيز/ من هم همينطور! انشا ا لله بعدا" !
26 دی - 6: 51 7 - مهدي
جناب آقاي دكتر معين از جهت مطالب بسيار زيبايتان واقعا متشكريم
26 دی - 7: 32 8 - ميثاق
سلام جناب آقاي دكتر تا به حال انساني به مانند شما..................اميدوارم كه هميشه سلامت باشيد و پايدار. ارادتمند شما _ ميثاق معين: سلام ميثاق عزيز/ از اظهار محبتت متشکرم/با اجازه شما قسمتی را سانسور کردم! ابلاغ سلام بفر ما ئيد.
27 دی - 0: 55 9 - امین
با درود مجدد....آقاي دكتر از پاسختون بسيار خرسند شدم. سپاسگزارم ... اما مشكل اينجاست كه به خاطر فارسي تايپ كردن متن فرستاده شده غير قابل خواندن بود....اگر مقدور است لطف كنيد و يك بار ديگر متن را فينگيليش شده برايم بفرستيد...... تمام اعضاي ستاد شاهرود سلام ويژه مي رسانند و از نظرات گهربارتان بسيار تشكر مي كنند.... با تشكر ,دوستار هميشگي شما ....محمد امين شاكري عضو ستاد مركزي شاهرود
27 دی - 11: 48 10 - حمید سیدی
سلام اقای دکتر. یاد سفر های ایام انتخابات به خیر. هر چقدر در اون سفرها جنب و جوش و عجله بود در این سفر ها ظاهرا آرامش و آسودگی بر قراره . خدا رو شکر... سلام / س.ح.س. عزيز / الا بذ كرالله تطمئن القلوب! معين
27 دی - 4: 26 11 - عباس رياحي
ماهم اين اعياد و از همه مهمتر عيد غدير را به شما تبيك مي گوييم.
28 دی - 11: 50 12 - بهنام
سلام بر مرد راستين علم و ادب: اميدوارم هميشه سلامت باشيد و از اينكه همراه با ما مي نويسيد خوشحاليم. متاسفم كه به هر دليل نشد در مقام بلندتري شاهد حضورتان باشيم ولي شايد بدين گونه راحت تر بشود كلامي نوشت. عيد بر شما و تمامي ايرانيان مبارك باد. راستي كمي هم درباره تحريف جمهوريت بنويسيد.
28 دی - 0: 27 13 - مسعود
میگم مگه عیده . در ضمن دکتر خیلی سخت حرف میزنی . منه خنگ که هیچی حالیم نشد . خودمونی باش . ما که رای دادیم نشدی . اونکی رو دادیم نشد . اینجا همه با من فرق فوکولند . هی زندگی ! به قول خاتمی من کجا مردم سالاری ... کجا !!!
28 دی - 1: 57 14 - محمد
سلام آقاي دكتر اميدوارم مطلب من در مورد آقاي خميني رو خونده باشيد و شما رو ناراحت نكرده باشد, بالاخره من نظر خودم رو گفتم . حداقل اميدوارم خودتون اون رو خونده باشيد. سلام محمد عزيز/ بله خواندم هر چند آ ن را باواقعيت مطابق نديدم.با آرزوی توفيق بيشترالهي.
28 دی - 2: 03 15 - قبادیان
جناب دکتر با سلام: پیشا پیش عید غدیر را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک می گویم.جای بسی خوشوقتی است که علی رغم مشغله زیاد هم مطالب پر محتوایی می نویسید و هم جواب دوستان را می دهید. سلام آ قای دکتر/با تبريک متقابل وتجديد ارادت به شما وهمه دوستان عزيزی که به دوستيشان افتخار ميکنم.
28 دی - 3: 02 16 - دلارام اکار
سلام دكتر عزيز:عيد شما مبارك فقط ما گناه كرديم كه براي ما جوابي نمي نويسيد قبول كنيد براي ما هم سخته كشورمان.وطنمان را در حال نابودي ببينيم.با تشكر از شما كه مي دانم هر كاري از دست بر بيايد انجام ميدهيد.دلارام آكار دلارام عزيز/سلام/دغدغه ها جدی است ولی با اميد خدا عزم واراده شما هم قوی و آرمانها نيزهمِيشگی است.
29 دی - 0: 56 17 - سهند حزين
به نظر من اين جمله درخشان ابوالحسن خرقاني كه ((هر كه در اين سرا آمد نانش دهيد و از ايمانش نپرسيد . چه آنكس كه در بارگاه حق به جاني ارزد بر خوان بوالحسن به ناني ارزد)) چكيده مباحثي است كه در دنياي امروز با عنوان دموكراسي و حقوق بشر مطرح شده است.
29 دی - 7: 28 18 - پوريا
با سلام خدمت شما آقاي معين من جوان هستم ودرد هاي جواني دارم امروز جوان ها بايد بميرند جوان يا بايد اين جوري كه هستند بمانند يا در دل تاريكي خفه شوند ولي اميد هست اميد به زندگي ديشب گريه كردم يكي از اساتيد ما با بي شرمي لب به فحاشي گويي به آقاي خاتمي شد تا آمدم جوابش را بگويم جواني زودتر از من جواب ان آستاد را با ادب كامل داد او را از كلاس بيرون كردند آن رابه حراست كشاندن آن جوان يا بهتر است بگويم رضا از دانشگاه اخراج شد او الان يك آدم سر خوده شده اي خدا چه گويم هر چه گويم آب فناست درد اين ملت سر خورده خدا يا در كجاست
30 دی - 11: 49 19 - محمد یزدان پناه
سلام آقای معین عزیز. عید بزرگ غدیر بر شما مبارک. نام علی که می آید... با تمام وجودم آرزو می کنم که این چند صفحه دهانه چاهی نشوند برای درددل کردن... در این وانفسا نوشته های شما درباره عرفان و دین از معدود نوشتاری هستند که هیچ بویی از کبر و ریا و دورویی نمی دهند. با عرض پوزش، فکر میکنم اصل حدیث"ه رکس به در خانه من آمد، آب و نانش دهید واز ایمانش هیچ مپرسید منسوب به مسیح(ع) باشد. اگر توضیح کوچکی بدهید، ممنون میشوم. سربلند و کامروا باشید. معين: محمد عزيز/سلام/غدير بر شما وهمه مردم مبارک باشد.ممکن است همين مضمون در سخنان مسيح (ع) نيز باشد ولی از زبان شيخ هم نقل شده است.پير وزو شادکام باشی.
30 دی - 11: 45 20 - امین
آقاي دكتر , عيد سعيد غدير را به شما تبريك مي گويم. شنيدم كه قبل از سفر دو هفته پيشتون يك سري شايعات به عرضتان رساندند. ان شاالله در پيغام بعدي بيشتر در اين باره توضيح مي دهم. از پاسختون هم بسيار تشكر مي كنم. اگر خدا خواست تا هفته ي ديگر در مورد مسئله ي مذكور در پيغام قبلي توضيحات كامل را ميدهم.... با سپاس و تشكر فراوان ...محمد امين شاكري , از ستاد شاهرود
1 بهمن - 7: 40 21 - علي صديقي
سلام آقای دکتر شرمنده که این بار دیر تر از همیشه پیغام میذارم. به قولی می خواستم مراتب سپاس و تشکر خودم رو مبذول بدارم. چون تا ولایت ما و پسر دایی پدرم (دکتر فرهادی) رفتید و به هر حال خوش به حالتون که ابوالحسن خرقانی خواندید و من "قلعه نو خالصه" ای هنوز نخوانده ام. اما میدانید یک چیز برایم وقتی میروم شاهرود سنگین است. برایم سنگین است که چپ چپ نگاهم کنند و هی بگویند تهرانی یا بچه سوسول تهرانی یا آن موقع ها هم که گلپایگان بودم و شما فلاکت مرا دیدید باید این حرف ها را تحمل می کردم. اما من شهر زاده هنوز عاشق بوی نم کاهگل دیوار های همان روستای قلعه نو خالصه هستم و ماست های چرب گلپایگان(دانشگاه). وقتی به دنیا آمدم نوشتند محل تولد: تهران و وقتی می میرم می نویسند محل فوت: تهران. اما خودم که می گویم روستای ام. (راستی آقای دکتر خودتان هر قدر که دوست داشتیداین مطلب را سانسور کنید)
1 بهمن - 9: 48 22 - كيوان
سلام... خوبين؟ بازم تشريف بيارين...
2 بهمن - 5: 03 23 - پويا محسني
دكتر دوباره سلام اين بار نميگم تخته سياه روببين اين بار ميگم به شما كه تحجرگراها دست را پيش مي گيرند كه پس نيفتند چرا بايد ما رو به طرف يك حكومت اسلامي سوق بدن كه به همين جمهوري اسلامي با تمام چاله چوله هاش راضي بشيم؟ آيا كسي از آيت الله مصباح پرسيده وقتي كه امام خميني از عراق به كويت مي خواستن بيان وآيت الله عباس مهري ها و .... با ايشان هم دم بودند شما كجا بودي؟ از سال1344تا1356كجا بودي؟ وقتي كه شريعتي ها به جرم نوشتن وگفتن زندان رفتند شما كجا بودي؟ بازهم منتظرم تا در تخته سياه ببينمتان.
2 بهمن - 11: 45 24 - روزبه نور
با سلام جناب دكتر با تشكر از درج كلام شيخ ابولحسن خرقاني قدس ا... اكنون كه جامعه ايران نياز به آشنايي با آراء و تعليمات بزرگان عرفان دارد ولي متاسفانه عده اي جهت انحصاري كردن دين رسول خدا شمشير حمله به عرفان را از نيام به در آورده و مدعي اند كه اسلام تنها در مسائل فقهي خلاصه شده و هر كس نگاه و قراءت متفاوتي داشته باشد كافر است در راس آنها مصباح يزدي(آن يگانه دوران). انشا الله شخصيتهاي علمي ادبي كشور پاسخ اين بزله گوييهاي اين ظاهر بينها را در گردهمايها ادبي خواهند داد.زبان محبت وعشق از تنفر وكينه و تهمت جداست . عاشقان را شد مدرس حسن دوست دفتر و درس سبقشان روي اوست
5 بهمن - 4: 15 25 - صادق ابراهيمي
خوب است
15 بهمن - 9: 51 26 - روزبه نور
با سلام مجدد به مناسبت فرا رسيدن ايام محرم لطفا" اين پيام كه نه پيام من است بلكه پيام سرور آزادگان جهان ميباشد را براي تمامي عاشقان آن نگار زيبا درج فرمائيد اي مردم اگر دين نداريد لا اقل آزاده باشيد. (مرد خواهد كه اين پيام حضرت را بدوش كشد والا در مسير جريان جاري جامعه حركت كردن سلوك بزدلان و ترسوهاست) كساني كه حق را با پول و جا ... عوض نمودند از دوستداران حضرتش نمي باشند.
25 بهمن - 4: 24 27 - روزبه نور
با سلام متاسفانه در ايام محرم الحرام عدهاي كه خود را حزب اللهي معرفي ميكنند اقدام به تخريب حسينيه دراويش گنابادي در قم نمودند.واي بر كشوري كه عرفا كه مردان خدا هستند كافر خطاب شوند و نوهه خوانها كه در اگثر متونشان هتك حرمت به حضرات ائمه ديده مي شود عزيز وگرامي. امروز اين صوفيان ميراث دار شخصيتهاي برجسته اي همچون مولانا سعدي حافظ ابن عربي شيخ شهاب الدين سهروردي هستند. اگر ديروز ظاهر بينان كور دل حسين ابن منصور حلاج را بر دار كردند همانها امروز اقدام به تخريب حسينيه و شايد فردا....
22 مرداد - 8: 38 28 - حشمت
آقاي دكتر باعرض سلام وخسته نباشيد بخاطر تمام زحمات وخدماتتان ما در مشهد هستيم وبه فراگيري بزرگترين علم جهان معرفت نفس مشغوليم وبقول مولايمان علي هركس خود راشناخت مشكلش حل شد .مااخيرا سايت ووبلاگي درست كرده ايم تا بتوانيم به هموطنان وتمامي اهل دل وفكر پيام برسانيم وهمديگر را ياري دهيم .شماهم سري به ما بزنيد . . www.erfan-darmani.com www.erfan-darmani.blogfa.com
5 آبان - 3: 09 29 - محمد جواد
سلام متشكر از وبلاگ زيبايي كه داري موفق باشي و سر بلند خسته نباشي ***** با سلام و تشكر.
1 بهمن - 0: 45 30 - محمد حسین
همه از عشق است .هر چه که خلق شده.
پزشک : "دانشمند مسئول"
رونمایی از "اولین گزارش وضعیت اجتماعی ایران"
پاسداشت دموکراسی و حقوق بشر : از میدان آزادی تا میدان التحریر
ویکی لیکس دولتی - از نوع شرعی و اخلاقی!!
برای دخترم سمیه
توسعه علمی - شرط بقا!
به كدامين گناه...؟! - باي ذنب قتلت؟
«پزشكي» و دشواري‌هاي مسئوليت
" راز و نیازی به درگاه خداوند صبور! "
گناه مضاعف !!
" آسايش دو گيتي "
" نگاهی طبیبانه به حقوق کودک و نوجوان "
نقش و رسالت اجتماعی دانشگاه
" اهل عشق ، اهل علم ، اهل تخت " !
" درد نامه "
هاست , هاستینگ , ثبت دومین , ثبت دامنه , دامنه , میزبانی وب , وب هاستینگ , نمایندگی هاست , نمایندگی دامنه , ثبت دامین , سرور اختصاصی , اجاره سرور